Pripomíname si 77. výročie prvého transportu Židov zo Slovenska

Pripomíname si 77. výročie prvého transportu Židov zo Slovenska

Presne pred 77. rokmi,  25. marca 1942,  sa začala prvá vlna deportácií Židov zo Slovenska do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov. Prvý transport, v ktorom bolo tisíc mladých židovských žien a dievčat z východu krajiny, vypravili v tento deň z Popradu. Smeroval do koncentračného tábora Auschwitz.

Deportácie boli vyvrcholením niekoľko rokov trvajúcej systematickej perzekúcie židovského obyvateľstva na Slovensku. Predchádzal im celý rad protižidovských opatrení, ktorými vládnuci režim Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) systematicky porušoval občianske a ľudské práva Židov, a oberal ich o všetky formy majetku a možnosť pracovať.  Rozsiahly proces arizácie židovského majetku na Slovensku viedol na konci roku 1941 k situácii, že až 16 000 židovských domácností, z celkového počtu asi 22 000, nebolo schopných vyžiť z výťažku svojho majetku. V snahe zbaviť sa masy pauperizovaného židovského obyvateľstva,  pristúpili predstavitelia ľudáckeho režimu k jeho deportáciám.

Za každého deportovaného platilo Slovensko nacistickému Nemecku 500 ríšskych mariek. Slovenský štát bol jednou z dvoch satelitných krajín Tretej ríše, ktoré za deportovaných platili (tou druhou bolo Chorvátsko).

Počas prvej vlny deportácií, ktorá prebiehala od 25. marca do 20. októbra 1942, deportovali zo Slovenska takmer 58 000 Židov. Tí po vyvezení za štátne hranice automaticky strácali občianstvo a ich majetok prepadol v prospech štátu. Masové vraždenie a hrôzy nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov a get prežilo iba niekoľko sto deportovaných.


Fotogaléria