Pozvanie na vedeckú konferenciu 80 ROKOV PO: SLOVENSKÝ ŠTÁT V ZÁKLADNÝCH SÚRADNICIACH

Pozvanie na vedeckú konferenciu 80 ROKOV PO: SLOVENSKÝ ŠTÁT V ZÁKLADNÝCH SÚRADNICIACH
Vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční 14 marca 2019 v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave, organizujú Historický ústav SAV a Dokumentačné stredisko holokaustu v spolupráci so SNM-Múzeom kultúry karpatských Nemcov a Filozofickou fakultou Univerzity Komenského. Program vedeckej konferencie nájdete nižšie.

Fotogaléria