Pripomíname si 78. výročie prvého transportu Židov

Pripomíname si 78. výročie prvého transportu Židov

Pred 78 rokmi sa začali deportácie Židov zo Slovenska. V prvom transporte, ktorý mocenské zložky totalitného režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) vypravili 25. marca 1942 z Popradu, deportovali tisíc mladých židovských žien a dievčat. Pochádzali z viacerých okresov východného Slovenska a v prvom transporte ich odviezli priamo do nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz.

K deportáciám Židov pristúpil režim HSĽS po rokoch systematickej a stupňujúcej sa protižidovskej politiky, s ktorou začal už na jeseň roku 1938. Antisemitská politika slovenských ľudákov, ktorej súčasťou bola aj arizácia všetkých druhov majetku, viedla k tomu, že na konci roku 1941 až dve tretiny Židov na Slovensku nemali z čoho žiť. V snahe zbaviť sa sociálne odkázaného židovského obyvateľstva sa predstavitelia ľudáckeho režimu rozhodli násilne vyviezť Židov na územie pod kontrolou nacistického Nemecka.

Za každého deportovaného zaplatila ľudácka Slovenská republika nacistickému Nemecku 500 ríšskych mariek a v tomto ohľade bola jedným z dvoch satelitných štátov Tretej ríše, ktoré jej platili za deportácie Židov (druhým satelitom bolo Chorvátsko).

Počas prvej vlny deportácií, ktorá prebiehala od 25. marca do 20. októbra 1942, bolo zo Slovenska  deportovaných takmer 58 000 Židov.  Z celkovo 57 transportov smerovalo 19 transportov do tábora Auschwitz a 38 transportov do Lublinskej oblasti v Generálnom gubernáte (časť okupovaného Poľska). V Lublinskej oblasti boli slovenskí Židia vraždení v táboroch Sobibor, Majdanek, Treblinka a Belzec, ako aj vo viacerých getách. Masové vraždenie a hrôzy nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov a get prežilo iba niekoľko sto deportovaných.

Druhá vlna deportácií Židov, počas ktorej bolo do Auschwitzu a ďalších nacistických táborov vyvezených asi 13 000 osôb, sa začala počas okupácie slovenského územia jednotkami nacistického Nemecka na jeseň 1944 a uskutočnila sa v súčinnosti s ľudáckym mocenským a represívnym aparátom.

Deportácie Židov patria k najväčším zločinom ľudáckeho režimu, ktorý ovládal územie vtedajšieho Slovenska v rokoch 1938 - 1945.


Fotogaléria