6.ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli

6.ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli

Dokumentačné stredisko holokaustu, ICEJ Slovensko (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem) a Pravda a láska, občianske združenie, vyhlasujú pri príležitosti 79. výročia vypravenia prvého transportu Židov zo Slovenska do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov, ktoré si pripomíname 25. 3. 2021,  6. ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli.

Súťažné práce v rozsahu do 9 000 znakov (5 normostrán) sa tento rok budú týkať témy:

Antisemitská lož a propaganda. Antisemitizmus na stránkach slovenskej dobovej tlače v rokoch 1938 – 1945.

Téma 6. ročníka študentskej súťaže vytvára priestor pre spracovanie formou úvahy, alebo eseje.

Dobovú tlač, ktorá vychádzala na území Slovenska v rokoch 1938-1945, môžu záujemcovia o účasť v súťaži nájsť a študovať (online) v Digitálnej knižnici Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci posledného ročníka základných škôl a študenti stredných škôl. Ambíciou našej súťaže je podpora záujmu mladých ľudí o moderné slovenské dejiny a posilňovanie ich kritického myslenia, formovanie ich postojov k histórii Slovenska, k problematike ľudských práv v minulosti a súčasnosti.

Porota

Hodnotiaca komisia bude zložená zo zástupcov Dokumentačného strediska holokaustu, ICEJ Slovensko a odborníkov, zaoberajúcich sa dejinami Židov na Slovensku a témou holokaustu.

Autorka/autor musí súťažnú prácu podpísať, uviesť svoju poštovú adresu a e-mail a v elektronickej verzii ju poslať Dokumentačnému stredisku holokaustu najneskôr do 31. júla 2021 na e-mailovú adresu: sutaz@dsh.sk.

Na vyššie uvedenú e-mailovú adresu môžu záujemcovia o súťaž posielať aj otázky, ktoré sa týkajú  súťaže.