Dokumentačné stredisko holokaustu má nového riaditeľa

Dokumentačné stredisko holokaustu má nového riaditeľa

Dokumentačné stredisko holokaustu má nového riaditeľa. Od 1. januára 2018 sa novým riaditeľom DSH stal historik  Mgr. Ján Hlavinka, PhD.

Dr. Hlavinka, ktorý pôsobí v DSH od roku 2008, vystriedal vo funkcii PhDr. Moniku Vrzgulovú, CSc, ktorá post riaditeľky opustila z dôvodov dlhodobého výskumného pobytu v Pamätníku a múzeu holokaustu vo Washingtone (USHMM). M. Vrzgulová pomáhala OZ DSH založiť a 12 rokov ho nielen viedla, ale kreovala a vytvárala jeho profesionálny profil. Pod jej vedením sa DSH stalo partnerom ministerstva školstva SR pre vzdelávanie o holokauste (2006 - 2012), ale aj ďalších akademických a vzdelávacích organizácií na Slovensku (napr. Nadácia M. Šimečku, Múzeum SNP, pracoviská SAV, Univerzity Komenského v Bratislave) i v zahraničí (napr. Yad Vashem, Izrael; Haus der Wannsee Konferenz, Nemecko; Památník Terezín, Židovské muzeum v Praze; Česká republika, USC Shoah Foundation Institute; USA).

Dr. Ján Hlavinka je absolventom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (odbor dejepis – politológia). Doktorandské štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Historickom ústave SAV v Bratislave. Od roku 2002 pracoval ako historik v Múzeu SNP v Banskej Bystrici,  Ústave pamäti národa v Bratislave a napokon v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, v ktorom pôsobí aj v súčasnosti. Je zároveň externým vyučujúcim na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
J. Hlavinka je autorom a spoluautorom niekoľkých vedeckých monografií, štúdií a odborných článkov zaoberajúcich sa problematikou holokaustu na Slovensku. Je členom delegácie Slovenskej republiky v International Holocaust Remembrance Alliance. Od roku 2010 spolupracuje s USHMM v oblasti mapovania archívov a od roku 2015 vedie v DSH práce na projekte European Holocaust Research Infrastructure (EHRI).