Archivársky seminár "Modern Diplomatics of the Holocaust / Aktenkunde des Holocausts" v Berlíne - výzva na podávanie prihlášok

Archivársky seminár
Desaťdňový seminár určený predovšetkým pre archivárov sa sústredí najmä na dokumenty týkajúce sa holokaustu v nemeckom jazyku. Predmetom seminára bude analýza a interpretácia týchto dokumentov s cieľom vysvetliť kontext ich vzniku a napomôcť k získaniu solídnych znalostí o rozhodovacích štruktúrach. Keďže všetky pramene budú v nemčine, dobrá pasívna znalosť nemeckého jazyka je podmienkou účasti. Anglický jazyk bude slúžiť ako druhý inštruktážny jazyk.

Seminár sa uskutoční v dňoch 21. - 31. 8. 2016.

Cestovné náklady, ako aj náklady na ubytovanie a základné stravné hradí EHRI (do určitého limitu).
Prihlášky na seminár je potrebné podať do 15. apríla 2016. Formulár prihlášky, ako aj všetky ďalšie informácie o tématickom zameraní  seminára nájdete TU.