Aktuality

Výskumné stáže EHRI 2016 – 2018: výzva

Cieľom výskumných stáží EHRI (European Holocaust Research Infrastructure fellowship) je podpora výskumu Holokaustu poskytovaním prístupu ku kľúčovým archívnym fondom a zbierkam, ako aj prístupu k relevantnému know-how v oblasti archívnictva a digitalizáci
Zobraziť viac EHRI

Yerusha

Projekt a pripravovaná databáza Yerusha je jedným zo zásadných projektov digital humanities v európskom prostredí. Cieľom projektu je zhromaždiť a zverejniť informácie o dostupných prameňoch k moderným európskym židovským dejinám a kultúre.
Zobraziť viac