Aktuality

Výskumné stáže EHRI 2016 – 2018: výzva

Cieľom výskumných stáží EHRI (European Holocaust Research Infrastructure fellowship) je podpora výskumu Holokaustu poskytovaním prístupu ku kľúčovým archívnym fondom a zbierkam, ako aj prístupu k relevantnému know-how v oblasti archívnictva a digitalizáci
Zobraziť viac EHRI