Pripomíname si 75. výročie prvého transportu do tábora Auschwitz

Pripomíname si 75. výročie prvého transportu do tábora Auschwitz

Presne pred 75. rokmi, dňa 25. marca 1942, vypravili slovenské štátne orgány a  príslušníci Hlinkovej gardy z  Popradu prvý transport Židov do nacistického koncentračného a  vyhladzovacieho tábora Auschwitz. V  nákladných vagónoch tohto transportu vyviezli 1 000 mladých židovských žien a  dievčat z východného Slovenska.

Po rokoch systematického prenasledovania a  okrádania Židov žijúcich na Slovensku, organizovaného vládnucim režimom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany sa začala písať jedna z  najtragickejších kapitol v  dejinách Slovenska.

Od 25. marca 1942 do 20. októbra 1942 takto vyviezli zo Slovenska takmer 58 000 Židov. Dovedna 57 transportov smerovalo do tábora Auschwitz, ako aj do get a  táborov v  Oblasti Lublin. Masové vraždenie a  otrasné podmienky väznenia prežilo len niekoľko sto deportovaných.

Druhá vlna deportácií Židov, počas ktorej vyviezli asi 13 000 osôb, sa začala počas okupácie slovenského územia jednotkami nacistického Nemecka na jeseň 1944 a uskutočnila sa v súčinnosti so slovenským mocenským a represívnym aparátom.

Deportácie Židov boli jedným z najväčších zločinov ľudáckeho režimu, ktorý ovládal územie vtedajšieho Slovenska v  rokoch 1938 –1945.