DSH

Občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) je pridruženou organizáciou Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Vzniklo v roku 2005. Svojimi aktivitami nadviazalo na koncepciu rovnomenného projektu, ktorý v rokoch 1999 – 2005 spoločne realizovali Nadácia Milana Šimečku a Židovská náboženská obec v Bratislave.

Práca DSH je zameraná na bádanie o holokauste, šírenie poznatkov o tomto historickom období, ako aj o židovskej minorite, jej mieste v  spoločnosti Slovenska v 20. a 21. storočí, aj o javoch súvisiacich s touto problematikou (antisemitizmus, xenofóbia, intolerancia a rasizmus).

 

Naše úlohy a ciele:

  • výskum a dokumentácia
  • vzdelávanie a konzultačná činnosť
  • publikačná činnosť
  • adekvátne formy pripomínania
  • networking odborníkov a aktivistov
  • spolupráca s verejnosťou a médiami

 

V roku 2015 si Dokumentačné stredisko holokaustu pripomenulo 10. výročie svojho vzniku. Výsledky svojej práce prezentovalo v septembri tlačovou konferenciou  pri príležitosti Pamätného dňa obetí holohaustu a rasového násilia.  Materiály z tlačovej konferencie a mediálne ohlasy na ňu nájdete TU.

 

Výkonným a riadiacim orgánom DSH je Kuratórium:

PhDr. Peter Salner, DrSc. (predseda Kuratória a štatutárny zástupca DSH),

Ing. Margita Eckhausová,

Ing. Jaroslav Franek, CSc.,

Ing. Egon Gál, CSc.,

PhDr. Ivan Kamenec, CSc.,

Ing. Tomáš Lang, CSc.,

PhDr. Jozef Weiss (predseda Kuratória a štatutárny zástupca DSH 2005 – 2010)

 

Pracovníci DSH:

Mgr. Ján Hlavinka, PhD. (riaditeľ),

Mgr. Michala Lônčiková (historik),

PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. (manažérka projektu Yerusha),

Jana Keeble (manažérka medzinárodných projektov).

Mgr. Daniela Richterová (2006-2009),

Mgr. Helena Roglová (2009-2014).