75. výročie prijatia tzv. Židovského kódexu

75. výročie prijatia tzv. Židovského kódexu
Dňa 9. septembra 1941, teda presne pred 75. rokmi, prijala vláda vojnovej Slovenskej republiky nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov, známe aj ako Židovský kódex. Toto nariadenie, obsahujúce 270 paragrafov, sumarizovalo dovtedajšiu protižidovskú legislatívu a kodifikovalo v jednom dokumente hospodárske, politické, občianske a spoločenské postavenie Židov žijúcich na Slovensku. Kódex tiež zaviedol novú právnu definíciu pojmov "Žid" a "židovský miešanec" na rasovom základe. Židovský kódex právne zakotvil proces, na konci ktorého bolo  70 tisíc obetí holokaustu na Slovensku.
V roku 2000 zaradili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 9.september medzi pamätné dni.