4.ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli

4.ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli

Prípravný výbor iniciatívy Čítanie mien obetí holokaustu, ICEJ Slovensko (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem) a Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu 27. 1. 2019 vyhlasujú 4. ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli.

Tento rok uvítame súťažné práce v rozsahu do 9000 znakov (5 normostrán) na tému:  Konšpirácie – holokaust – súčasnosť.

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti vo veku od 14 do 19 rokov. Ambíciou našej súťaže je podpora záujmu mladých ľudí o moderné dejiny vlastného štátu a posilňovanie ich kritického myslenia, formovanie ich postojov k histórii Slovenska, k problematike ľudských práv v minulosti a súčasnosti. 

Porota

Hodnotiaca komisia bude zložená zo zástupcov Dokumentačného strediska holokaustu, ICEJ Slovensko, Židovskej náboženskej obce v Bratislave a iných odborníkov zaoberajúcich sa dejinami Židov na Slovensku a témou holokaustu.

Autorka/autor musí súťažnú esej podpísať a uviesť svoju poštovú adresu, e-mail a telefónne číslo a v elektronickej verzii ju poslať Michale Lônčíkovej (DSH) najneskôr do 30. júna 2019 na e-mailovú adresu: loncikova@dsh.sk  .


Vyhodnotenie súťaže

Ocenené budú tri najlepšie súťažné príspevky. Autorky a autori víťazných prác budú pozvaní a vyhlásení na pietnom akte Čítania mien obetí holokaustu, ktorý sa už od roku 2019 pravidelne organizuje v Bratislave vždy začiatkom septembra pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia.

Za prípravný výbor: Ľuba Lesná, publicistka, Andrea Švecová, ICEJ Slovensko a Michala Lônčíková, DSH.