3. ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli - výzva

3. ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli - výzva

Prípravný výbor iniciatívy Čítanie mien obetí holokaustu, ICEJ Slovensko (International Christian Embassy Jerusalem, Slovakia) a Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) pri príležitosti Medzinárodného pamätného dňa obetí holokaustu 27. 1. 2018 vyhlasuje 3. ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli.

Tento ročník očakávame súťažné práce - eseje v rozsahu do 9000 znakov (5 normostrán) na tému:  


Mlčiaci – solidárni – prizerajúci sa ­– pomáhajúci – zachraňujúci

(Postoje Slovákov k diskriminácií  a prenasledovaniu Židov v čase holokaustu a dnes)


Do súťaže sa môžu zapojiť študenti vo veku od 14 do 19 rokov.

Ambíciou našej súťaže je podpora záujmu mladých ľudí o moderné dejiny vlastného štátu a posilňovanie ich kritického myslenia, formovanie ich postojov k minulosti Slovenska, k problematike ľudských práv v minulosti a súčasnosti.

Porota

Hodnotiaca komisia bude zložená zo zástupcov Dokumentačného strediska holokaustu, ICEJ Slovensko, Židovskej náboženskej obce v Bratislave a iných odborníkov zaoberajúcich sa dejinami Židov na Slovensku a témou holokaustu.

Autorka/autor musí súťažnú esej podpísať, uviesť svoju poštovú adresu, e-mail a telefónne číslo a v elektronickej verzii ju poslať Michale Lônčíkovej (DSH) najneskôr do 15. augusta 2018 na e-mailovú adresu: loncikova@dsh.sk .


Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotené budú tri najlepšie súťažné príspevky. Autorky a autori víťazných esejí budú pozvaní a ocenení na pietnom akte Čítania mien obetí holokaustu, ktorý sa v Bratislave organizuje už od roku 2009 vždy začiatkom septembra pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia.


Za prípravný výbor: Ľuba Lesná, publicistka, Michala Lônčíková, DSH

a Andrea Švecová, ICEJ Slovensko.