Aktuality

Výskumné stáže EHRI 2016 – 2018: výzva

Cieľom výskumných stáží EHRI (European Holocaust Research Infrastructure fellowship) je podpora výskumu Holokaustu poskytovaním prístupu ku kľúčovým archívnym fondom a zbierkam, ako aj prístupu k relevantnému know-how v oblasti archívnictva a digitalizáci
Zobraziť viac EHRI

Krátke filmy o EHRI

Predstavujeme tri filmy o European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), ktoré boli dosiaľ natočené. Každý z týchto troch filmov mal premiéru na niektorej z EHRI konferencií. Filmy sú v anglickom jazyku.
Zobraziť viac

Yerusha

Projekt a pripravovaná databáza Yerusha je jedným zo zásadných projektov digital humanities v európskom prostredí. Cieľom projektu je zhromaždiť a zverejniť informácie o dostupných prameňoch k moderným európskym židovským dejinám a kultúre.
Zobraziť viac